Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Å få frem den grunnleggende hvitfargen i modusen [Tilpasset innst.]

I en scene der det lokale lyset kommer fra flere typer lyskilder, anbefales det å bruke tilpasset hvitbalanse for nøyaktig gjengivelse av hvitheten.

  1. MENU (Kamerainnst.) → [Hvitbalanse] [Tilpasset innst.].
    • Du kan også stille inn hvitbalansen ved å trykke på WB (Hvitbalanse)-knappen.
  2. Hold produktet slik at det hvite området fullstendig dekker AF-området i midten, og trykk deretter på i midten av kontrollknappen.
    De kalibrerte verdiene (Fargetemperatur og Fargefilter) vises.
  3. Velg et registreringsnummer ved hjelp av høyre eller venstre knapp.
    Skjermen går tilbake til opptaksinformasjonsskjermbildet med den lagrede, tilpassede hvitbalanseinnstillingen.

Merknad

  • Meldingen [Feil ved tilpasset hvitbalanse] angir at verdien er høyere enn det forventede området når blitsen brukes på et motiv med for sterke farger innenfor rammen. Hvis du registrerer denne verdien, blir -indikatoren oransje på opptaksinformasjonsbildet. Du kan ta bilde i denne situasjonen, men det anbefales at du angir hvitbalansen på nytt for å få en mer presis hvitbalanseverdi.