Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Guide f. eksp.-innst.

Du kan stille inn om en veiviser skal vises eller ikke når du endrer eksponeringen.

  1. MENU (Tilpassede innstillinger)[Guide f. eksp.-innst.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Av (standardinnstilling):
Viser ikke veiviseren.

På:
Viser veiviseren.