Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Bruke MENU-elementer

I denne delen lærer du å endre innstillinger som har med alle kameraoperasjoner å gjøre, og å utføre kamerafunksjoner, inklusive fotografering, avspilling og bruksmetoder.

  1. Trykk på MENU-knappen for å vises menyskjermbildet.

  2. Velg det ønskede MENU-elementet ved å bruke øvre, nedre, venstre eller høyre side av kontrollknappen, og trykk deretter på på midten av kontrollknappen.
    • Skjermbildet vil kanskje ikke gå direkte fra trinn 1 til trinn 3, avhengig av innstillingen for [Rutemeny].

  3. Velg elementet du vil stille inn ved å trykke på øvre, nedre, venstre eller høyre side av kontrollknappen, og trykk deretter på på midten av kontrollknappen.
    • Velg et ikon på toppen av skjermen, og trykk på venstre eller høyre side av kontrollknappen for å gå til et annet MENU-element.

  4. Velg innstillingen du ønsker, og trykk deretter på for å bekrefte valget.