Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Kvalitet (stillbilde)

Velger komprimeringsformat for stillbilder.

  1. MENU (Kamerainnst.) → [Kvalitet] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

RAW:
Filformat: RAW (Opptak ved bruk av komprimeringsformatet RAW.)
Dette filformatet behandles ikke digitalt. Velg dette formatet for å behandle bildene på en datamaskin for profesjonelle formål.

  • Bildestørrelsen er låst til maksimumsstørrelsen. Bildestørrelsen vises ikke på skjermen.

RAW og JPEG:
Filformat: RAW (Opptak ved bruk av komprimeringsformatet RAW.) + JPEG
Et RAW-bilde og et JPEG-bilde opprettes samtidig. Dette er praktisk når du trenger to bildefiler, en JPEG-fil til visning og en RAW-fil til redigering.

JPEG-bildekvaliteten er satt til [Fin].

Ekstra fin:
Filformat: JPEG
Bildet komprimeres i JPEG-formatet og tas opp med høyere kvalitet enn med [Fin].

Fin (standardinnstilling):
Filformat: JPEG
Bildet komprimeres i JPEG-format når det tas.

Standard:
Filformat: JPEG
Bildet komprimeres i JPEG-format når det tas. Fordi komprimeringsforholdet til [Standard] er større enn komprimeringsforholdet til [Fin], er filstørrelsen til [Standard] mindre enn filstørrelsen til [Fin]. Dette gjør det mulig å lagre flere filer på 1 minnekort, men bildekvaliteten vil bli dårligere.

Merknad

  • Hvis bildene ikke skal modifiseres med datamaskinen din, anbefaler vi at du tar bilder i JPEG-format.
  • Du kan ikke legge en DPOF-registrering (utskriftsbestilling) til bilder i RAW-format.