Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Bildeforhold (stillbilde)

Angir bildeforholdet for stillbilder.

  1. MENU (Kamerainnst.)[Bildeforhold] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

3:2 (standardinnstilling):
Egnet for standardutskrifter.
16:9:
For visning på et HD-TV-apparat.