Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Blitsen virker ikke.

  • Hev blitsen.
  • Du kan ikke bruke blitsen i følgende situasjoner:
    • [Nattscene] eller [Håndh. kam. i halvlys] er angitt i Scenevalg.
    • Under panoramafotografering.
    • Under filmopptak