Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

BULB

Men lang eksponeringstid kan du fotografere et spor av bevegelse etter motivet.

BULB er velegnet for fotografering av lysspor, f.eks. fra fyrverkeri.

 1. Still inn modusvelgeren på M (Man. Eksponering).
 2. Drei den bakre skiven med klokken, inntil [BULB] vises.
 3. Velg blenderverdi (F-verdi) med den fremre skiven.
 4. Trykk lukkerknappen halvveis ned for å justere fokus.
 5. Trykk og hold lukkerknappen nede så lenge opptaket varer.
  Så lenge lukkerknappen trykkes ned, vil lukkeren være åpen.

Merknad

 • Fordi lukkerhastigheten reduseres og det blir vanskeligere å holde kameraet stødig, anbefales det å bruke stativ.
 • Jo lengre eksponeringstid, desto tydeligere blir støyen på bildet.
 • Etter opptaket vil støy bli fjernet for det samme tidsrommet som lukkeren var åpen. Du kan imidlertid ikke ta flere bilder mens støyreduksjon utføres.
 • Du kan ikke stille inn lukkerhastigheten på [BULB] i følgende situasjoner:
  • [Seriebilder AE]
  • Når [Smilutløser]-funksjonen er aktivert.
  • Når [Auto HDR]-funksjonen er aktivert.
  • Når [Bildeeffekt] er stilt inn på [HDR-maleri] eller [Fulltone Mono].
  • Når [Flerbilde-NR]-funksjonen er aktivert.
  • Når innstillingen for [Bruksmodus] -funksjonen er [Seriebilder], [Kontin. nivåtrinn], [Selvutl. (seriebilder)].
  Hvis du bruker funksjonene ovenfor med [BULB] angitt som lukkerhastighet, benyttes 30 sekunders lukkerhastighet midlertidig.

Hint

 • Bilder som tas i [BULB]-modus, har en tendens til å bli uskarpe. Vi anbefaler at du bruker et stativ eller en fjernstyring (selges separat) med låsefunksjon for lukkerknappen.