Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Justere søkeren (diopterjustering)

Tilpass diopterskalaen til synet ditt, til displayet vises tydelig i søkeren.Hvis det er vanskelig å dreie diopterjusteringsskiven, må du fjerne øyemuslingen og deretter justere skiven.

  1. Drei diopterjusteringsskiven.