Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Varigh. AF-spor. (film)

Du kan stille inn varigheten av AF-sporing i filmmodus.

  1. MENU (Kamerainnst.) → [Varigh. AF-spor.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Høy:
Stiller inn AF-sporingsvarigheten på lang. Denne modusen er nyttig for å ta opp film når motivet er i rask bevegelse.
Middels (standardinnstilling):
Stiller inn AF-sporingsvarigheten på normal.
Lav:
Stiller inn AF-sporingsvarigheten på lav.