Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Minnekort

Minnekort

Korttypeindikasjoner i hjelpeveiledningen

Memory Stick PRO Duo
(Memory Stick XC-HG Duo/Memory Stick PRO Duo/Memory Stick PRO-HG Duo)

SD-kort
(SD-minnekort/SDHC-minnekort/SDXC-minnekort)

 • Memory Stick PRO Duo-medier og SD-kort på opptil 64 GB er blitt testet, og det er vist at de fungerer med dette produktet.
 • Når du tar opp film, anbefales følgende minnekort:
  • (Mark2) (Memory Stick PRO Duo (Mark2))
  • (Memory Stick XC-HG Duo)
  • (Memory Stick PRO-HG Duo)
  • SD-kort av typen Klasse 4 eller raskere
 • Bruk følgende minnekort ved opptak av filmer i XAVC S-format:
  • SDXC-minnekort med en kapasitet på minst 64 GB (Class 10 eller raskere)
  • UHS-I-kompatibelt SDXC-minnekort med en kapasitet på minst 64 GB
  • Memory Stick XC-HG Duo
 • Dette produktet støtter UHS-I-kompatible SD-kort.

Merknad

 • Når du bruker et minnekort i dette produktet for første gang, bør du, før du begynner å gjøre opptak, formatere kortet ved hjelp av produktet, så minnekortet fungerer på en stabil måte.
  Merk at formatering fører til permanent sletting av alle data på minnekortet, og at dataene ikke kan gjenopprettes. Lagre verdifulle data på en datamaskin e.l.
 • Hvis du gjentatte ganger tar bilder og sletter dem, og dette pågår lenge, kan det hende at dataene i en fil på minnekortet vil bli fragmentert, og filmopptak kan bli avbrutt midt i opptaket. I slike tilfeller må du lagre bildene på en datamaskin eller et annet lagringssted og deretter utføre [Formater].
 • Det kan ikke garanteres at et minnekort som er formatert på en datamaskin, vil fungere i produktet.
 • Lese-/skrivehastigheten for data varierer med kombinasjonen av minnekort og utstyret som brukes.
 • Vi anbefaler deg å sikkerhetskopiere viktige data til harddisken på en datamaskin.
 • Ikke sett etiketter på minnekortet eller på en minnekortadapter.
 • Ikke berør kontaktdelen av minnekortet med fingrene eller en metallgjenstand.
 • Ikke slå på, bøy eller mist minnekortet.
 • Ikke ta fra hverandre eller modifiser minnekortet.
 • Ikke utsett minnekortet for vann.
 • Oppbevar minnekortet utilgjengelig for små barn. De kan komme til å svelge det.
 • Minnekortet kan være varmt når det har vært i bruk over lengre tid. Vær forsiktig når du håndterer det.
 • Ikke sett inn et minnekort som ikke passer i minnekortsporet. Hvis du gjør det, vil det forårsake feil.
 • Ikke bruk eller oppbevar minnekortet under følgende betingelser:
  • På steder med høy temperatur, f.eks. i en bil som er parkert i solen.
  • På steder som er utsatt for direkte sollys
  • På fuktige steder eller steder hvor det er korroderende stoffer
 • Bilder som er lagret på et Memory Stick XC-HG Duo-medium eller et SDXC-minnekort, kan ikke importeres til eller spilles av på datamaskiner eller AV-enheter som ikke er kompatible med exFAT når de er koblet sammen med en mikro-USB-kabel. Forviss deg om at enheten er kompatibel med exFAT før du kobler den til produktet. Hvis du kobler produktet til en inkompatibel enhet, vil du kanskje bli bedt om å formatere kortet. Ikke formater kortet som svar på denne oppfordringen, fordi det vil slette alle data på kortet. (exFAT er det filsystemet som brukes på Memory Stick XC-HG Duo-medier og SDXC-minnekort.)

Memory Stick

Følgende typer Memory Stick-medier kan brukes med produktet. Det kan imidlertid ikke gis noen garanti for at alle Memory Stick-funksjoner vil virke som de skal.

 • Memory Stick PRO Duo: *1*2*3
 • Memory Stick PRO-HG Duo: *1*2
 • Memory Stick XC-HG Duo: *1*2

*1Dette Memory Stick-mediet er utstyrt med MagicGate-funksjonen. MagicGate er en opphavsrettsbeskyttende teknologi (kopisperre) som bruker kryptering. Dataopptak/avspilling som krever MagicGate-funksjoner kan ikke utføres med dette produktet.

*2Høyhastighetsdataoverføring med parallellgrensesnitt støttes.

*3Når du tar opp film, er det bare medier som er merket med Mark2, som kan brukes.

Om bruken av Memory Stick Micro-medier (selges separat)

 • Dette produktet er kompatibelt med Memory Stick Micro-medier (M2). M2 er en forkortelse for Memory Stick Micro.
 • Når du skal bruke en Memory Stick Micro med dette produktet, må du huske å sette inn Memory Stick Micro i en M2-adapter av Duo-størrelse. Hvis du setter inn en Memory Stick Micro i produktet uten en M2-adapter av Duo-størrelse, vil du kanskje ikke kunne ta den ut av produktet.
 • Oppbevar Memory Stick Micro utilgjengelig for små barn. De kan komme til å svelge det.