Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Avspillingszoom

Forstørrer bildet som avspilles.

  1. Vis det bildet du vil forstørre, og trykk deretter på -knappen.
    • Hvis bildet er for stort, må du trykke på -knappen for å justere zoomeforstørrelsen.
  2. Velg den delen du vil forstørre, ved å trykke øverst, nederst, til høyre eller til venstre på kontrollknappen.
  3. Trykk på på midten av kontrollknappen for å avslutte avspillingszoomen.

Hint

  • Du kan også forstørre et bilde som spilles av, ved hjelp av MENU.

Merknad

  • Du kan ikke forstørre filmer.