Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Fjernkontroll

Du kan bruke dette produktet og ta bilder ved hjelp av SHUTTER-knappen, 2SEC-knappen (to sekunders forsinkelse) og START/STOP-knappen (eller filmknappen (bare RMT-DSLR2)) på den trådløse fjernstyringen RMT-DSLR1 (selges separat) og RMT-DSLR2 (selges separat). Du kan også lese bruksanvisningen for den trådløse fjernstyringenn.

  1. MENU(Oppsett) → [Fjernkontroll] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

På:
Tillater betjening via trådløs fjernkontroll.

Av (standardinnstilling):
Tillater ikke betjening via trådløs fjernstyring.

Merknad

  • Den trådløse fjernstyringen RMT-DSLR1 kan ikke brukes til filmopptak.
  • Objektivet eller motlysblenderen kan blokkere signaler for fjernkontrollsensoren. Bruk den trådløse fjernstyringen i en stilling der signalet når frem til produktet.
  • Når [Fjernkontroll] er stilt inn på [På], skifter ikke produktet til strømsparemodus. Still inn [Fjernkontroll][Av] etter at du har brukt en trådløs fjernstyring.