Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Batteri og batterilader

Lade batteriet

 • Ladetiden er forskjellig etter hvor mye ladning som er igjen, samt ladeforholdene.
 • Vi anbefaler at batteriet lades opp i omgivelsestemperaturer på mellom 10 °C og 30 °C. Batteriet vil kanskje ikke lades effektivt utenfor dette temperaturområdet.
 • Koble batteriladeren til nærmeste stikkontakt.
 • Ikke lad et batteri som nettopp har blitt ladet, eller som nesten er fulladet, før du bruker det. Det kan påvirke batteriets ytelse.
 • Ikke bruk batteriladeren (inkludert) til å lade andre batterier enn batteriene i InfoLITHIUM "M"-serien. Ladning av andre batterier enn den angitte typen kan føre til batterilekkasje, sterk varme, eksplosjon eller elektrisk støt, og kan føre til brannskader eller personskader.
 • Hvis CHARGE-lampen blinker, kan det hende at batteriet ikke fungerer som det skal, eller en annen type batteri enn angitt er satt inn. Forviss deg om at batteriet er riktig. Hvis batteriet er av angitt type, må du fjerne batteriet og sette inn et annet batteri, og kontrollere om batteriladeren fungerer korrekt. Hvis batteriladeren fungerer korrekt, kan det hende at det første batteriet har en feil.
 • Hvis batteriet er skittent, kan det hende at det ikke lades korrekt. Tørk av smusset med en tørr klut.

Om bruk av batteriet

 • Bruk batteriet NP-FM500H. Du kan ikke bruke NP-FM55H, NP-FM50 eller NP-FM30 med dette kameraet.
 • Ladeindikatoren gir kanskje ikke en nøyaktig avlesing, avhengig av batteribruken eller omgivelsene.
 • Batteriet er ikke vanntett. Pass på at ikke batteriet blir vått.
 • Ikke legg batteriet på steder med høye temperaturer, f.eks. i en bil eller i sterkt solskinn.

Bruke batteriet effektivt

 • Når omgivelsestemperaturen er lav, forringes batteriets ytelse, og batteritiden blir redusert. I tillegg reduseres hastigheten på kontinuerlig opptak. Vi anbefaler at du varmer batteriet, for eksempel i lommen, og setter det inn i kameraet rett før du begynner fotograferingen.
 • Hvis du bruker blitsen ofte, tar bilder kontinuerlig, slår kameraet på og av ofte eller bruker lysere innstilling for skjermen, vil batterilevetiden bli redusert.

Batterilevetid

 • Batteriets levetid er begrenset. Hvis du bruker samme batteri gjentatte ganger, eller bruker samme batteri over et lengre tidsrom, vil batterikapasiteten gradvis bli redusert. Hvis den tilgjengelige batteritiden forkortes betydelig, er det antagelig på tide å skifte batteri.
 • Batteriets levetid er forskjellig for ulike batterier, og er også avhengig av lagringsforholdene, driftsbetingelsene og miljøet der batteriet brukes.

Oppbevare batteriet

 • For å opprettholde batteriets funksjon må du lade det opp minst én gang i året og deretter lade det fullstendig ut i kameraet før du oppbevarer det. Ta deretter batteriet ut og oppbevar det på et kjølig og tørt sted.