Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

NR-effekt

Angir effektnivået for flerramme-NR.

  1. MENU(Kamerainnst.) → [ISO][Flerbilde-NR][NR-effekt]

Menyelementdetaljer

Normal:
4 bilder tilføyes for flerramme-NR-effekten.
Høy:
12 bilder tilføyes for flerramme-NR-effekten for å lage bilder med enda mindre støy.

Merknad

  • Når [Høy] er valgt, tar det lengre tid å fotografere og kombinere bilder.