Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Bruke kontrollknappen

  • Du kan flytte valgrammen ved å trykke på øvre, nedre, venstre eller høyre side av kontrollknappen. Elementet som velges med kontrollknappen, kan åpnes ved å trykke på i midten.
  • Trykk på venstre eller høyre side av kontrollknappen mens du spiller av bilder for å vise forrige eller neste bilde.
  • [Standard]-funksjonen er tilordnet til i midten som standardinnstilling. Når du trykker på i midten, fokuserer produktet automatisk på midten av skjermen.