Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Sette på et objektiv

Sett strømbryteren til kameraet på OFF før du setter på objektivet.

 1. Ta av kamerahusdekselet (A) fra kameraet og det bakre objektivdekselet (B) fra baksiden av objektivet.

  • Når du skifter objektiv, bør du arbeide hurtig på et støvfritt sted for å hindre støv og smuss i å komme inn i kameraet.
  • Når du fotograferer, må du ta av fremre objektivdeksel fra fronten på objektivet.
 2. Monter objektivet ved å rette inn de to oransje indeksmerkene (monteringsindekser) på objektivet og kameraet.

  • Hold kameraet med objektivet vendt ned for å unngå at det kommer støv og smuss inn i kameraet.
 3. Samtidig med at du presser objektivet lett mot kameraet vender du objektivet sakte i pilretningen til du hører et klikk i låst posisjon.

  • Pass på at du holder objektivet rett når du setter det på.

Merknad

 • Ikke trykk på utløserknappen for objektivet når du setter på et objektiv.
 • Ikke bruk makt når du setter på et objektiv.
 • E-fatningsobjektiver er ikke kompatible med dette kameraet.
 • Når du bruker et objektiv med stativsokkel, bør du feste et stativ til stativsokkelen på objektivet for å balansere vekten til objektivet.
 • Når du bærer kameraet med et objektiv påmontert, må du ha godt tak i både kameraet og objektivet.
 • Ikke hold i delen av objektivet som forlenges for zoom eller fokusjustering.