Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Koble til strøm via en stikkontakt

Ved hjelp av en vekselstrømadapter AC-PW10AM (selges separat) kan kameraet forsynes med strøm under opptak/avspilling.

  1. For å forsyne kameraet med strøm under opptak/avspilling må du koble sammen kameraet og vekselstrømadapteren AC-PW10AM (selges separat), og plugge inn vekselstrømadapteren i en stikkontakt.