Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Funksjoner for AF/MF-knappen.

Så snart du har tilordnet en funksjon til AF/MF-knappen, kan du bruke funksjonen ved å trykke på AF/MF-knappen når skjermbildet med opptaksinformasjon vises.

  1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Tilp. skjermkn.-inns.] [AF/MF-knapp] → ønsket innstilling.

Funksjonene som kan tilordnes, vises på utvalgsskjermen for oppsettelementer.