Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Lade batteriet med en lader

Lad opp InfoLITHIUM NP-FM500H (inkludert) før du bruker kameraet for første gang. InfoLITHIUM-batteriet kan lades selv om det ikke er helt utladet. Det kan også brukes selv om det ikke er ladet helt opp. Et oppladet batteri lades ut litt etter litt, selv om du ikke bruker det. For ikke å gå glipp av en mulighet til å fotografere, bør du lade batteriet igjen før du fotograferer.

 1. Sett batteriet inn i batteriladeren.
  Skyv batteriet forsiktig inn til du hører et klikk.

 2. Sett batteriladerens kontakt i en stikkontakt.

  For USA og Canada

  For land/regioner utenom USA og Canada

  Lys på: Lading
  Lys av: Lading fullført
  Ladetid (fullstendig opplading): Ca. 175 minutter

  • Ved lading av et fullt utladet batteri ved en temperatur på 25 °C.
  • CHARGE-lampen (A) slukkes når ladingen er fullført.

Merknad

 • Ladetiden avhenger av hvor mye strøm det er igjen på batteriet samt ladeforholdene.
 • Pass på å kun bruke originale batterier fra Sony.
 • Vi anbefaler at batteriet lades opp i omgivelsestemperaturer på mellom 10 °C og 30 °C. Det kan hende du ikke får ladet batteriet ordentlig hvis temperaturen er utenfor dette området.
 • Koble batteriladeren til nærmeste stikkontakt. Hvis det skulle oppstå funksjonsfeil ved bruk av laderen, må støpselet tas ut av stikkontakten omgående, for å koble fra strømmen.
 • Selv om CHARGE-lampen på denne batteriladeren er slukket, er ikke strømmen koblet fra. Hvis det oppstår problemer mens denne enheten er i bruk, må du koble den fra stikkontakten for å bryte strømtilførselen.
 • Når du bruker kameraet for første gang, eller hvis du bruker et batteri som ikke har vært brukt på lenge, vil CHARGE-lampen kanskje blinke raskt når batteriet lades for første gang. I slike tilfeller bør du ta batteriet ut av laderen og sette det inn igjen for å lade det.
 • Ikke lad batteriet kontinuerlig eller gjentatte ganger uten å bruke det, hvis det allerede er fulladet eller nesten fulladet. Dette kan føre til redusert batteriytelse.