Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Om [Kameraveiviser]

[Kameraveiviser] viser beskrivelser av MENU-elementer, Fn-knappen (funksjonsknappen) og innstillinger, og hvis en funksjon ikke kan stilles inn, også årsaken til dette.

  1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Tilp. skjermkn.-inns.] → ønskede funksjoner tilordnet til knappen → [Kameraveiviser]
  2. Trykk på knappen MENU eller Fn.
  3. Velg det ønskede MENU-elementet ved å trykke på øvre, nedre, venstre eller høyre side av kontrollknappen.
  4. Trykk på den knappen som funksjonen [Kameraveiviser] er tilordnet til.

    Deretter vises brukerveiledningen for MENU-elementet du valgte i trinn 3.

    • Hvis du trykker på på midten av kontrollknappen etter at du har valgt et element som vises i grått, vises årsaken til at det aktuelle elementet ikke kan stilles inn.