Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Oversikt over symbolene på skjermen

Det viste innholdet og plasseringen av det er bare illustrerende, og kan avvike fra den faktiske visningen.

Skjermmodus

For avspilling (visning av grunnleggende opplysninger)

Søkermodus

I automodus eller scenevalgmodus

P-, A-, S-, M- eller panoramafotografimodus

 1. P P* A S M
  Opptaksmodus
  Registernummer
  Ikoner for scenegjenkjenning
  Minnekort/opplasting
  100
  Gjenværende antall bilder som kan tas opp
  Bildeforhold for stillbilder
  24M / 12M / 6.0M / 20M / 10M / 5.1M
  Stillbildestørrelse
  Stillbildekvalitet
  Bildefrekvens for film
  Bildestørrelse for film
  Gjenværende batteritid
  Varsel om lavt batterinivå
  Blitslading pågår
  Innstillingseffekt Av
  NFC er aktivert
  Flymodus
  Ikke lydopptak for film
  Vindstøyreduksjon
  SteadyShot/varsel om kamerarystelser
  SteadyShot/varsel om kamerarystelser
  Advarsel om overoppheting
  Ikke mer plass / feil i databasefilen
  Smart zoom/Klart bilde-zoom/digital zoom
  Punktmålingsområde
  Digitalt vaterpass
  Lydnivå
  Visningsmodus 
  100-0003
  Mappe – filnummer
  Beskyttelse
  Opptaksmodus for film
  DPOF
  DPOF-innstilling
  Autom. innramm.
  Smart telekon.
  Fjern-PC
  Fjernstyring
 2. Bruksmodus
  Blitsmodus / reduksjon av røde øyne
  ±0.0
  Blitskompensering
  Fokusmodus
  Fokusområde
  Smil/Ansiktsregistr.
  Målemodus
  7500K A5 G5
  Hvitbalanse (auto, forhåndsinnstilt, tilpasset, fargetemperatur, fargefilter)
  Optimalisering av dynamisk område / auto HDR
  +3 +3 +3
  Kreative innst./kontrast, metning, skarphet
  Bildeeffekt


  Smilfølsomhetsindikator

  Sebra
 3. EV-område
  AF-områdekontroll
  Indikator for eksponeringskompensering/blitskompensering
  Eksponeringskompensering / målt manuelt
  REC 0:12
  Opptakstid for filmen (m:s)
  Fokus
  1/250
  Lukkerhastighet
  F3.5
  Blenderverdi
  ISO400
  ISO AUTO
  ISO-følsomhet
  AE-lås/FEL-lås
  Indikator for lukkerhastighet
  Indikator for blenderåpning
  Histogram
  Auto HDR-bildevarsel
  Bildeeffektfeil
  2014-1-1
  10:37PM
  Opptaksdato
  3/7
  Filnummer / antall bilder i visningsmodusen