Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Prioritetsinnst

Angir om lukkeren skal utløses eller ikke selv om fokus ikke er oppnådd i autofokusmodus.

  1. MENU (Tilpassede innstillinger)[Prioritetsinnst] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

AF:
Bildene tas med fokusprioritering.
Utløse:
Lukkeren utløses selv om fokus ikke er oppnådd.
Balansert vektlegg. (standardinnstilling):
Bildene tas med balanse mellom fokus og fotomulighet.