Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Varigh. AF-spor. (stillbilde)

Du kan velge varigheten av AF-sporing når du tar stillbilder.

  1. MENU (Kamerainnst.) → [Varigh. AF-spor.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

5 (Høy) / 4 / 3 (Middels) (standardinnstilling) / 2 / 1 (Lav):
Velg [5 (Høy)] for å fotografere motiver i rask bevegelse.