Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

AF-motorhast. (stillbilde)

Du kan velge autofokushastighet for fotografering av stillbilder.

  1. MENU (Kamerainnst.) → [AF-motorhast.] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Hurtig (standardinnstilling):
Stiller inn AF-motorhastigheten på "høy".
Sakte:
Stiller inn AF-motorhastigheten på "lav".