Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

AF-område-punkter

Setter deg i stand til å begrense antallet fokusområdepunkter som skal brukes. Du kan låse [AF-område-punkter] manuelt for å forhindre at punktene endres automatisk avhengig av hvilket objektiv som er montert, eller når det er vanskelig å fokusere med fokusområdet i omgivelsene.

  1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [AF-område-punkter] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Auto (standardinnstillingen):
Fokusområdepunktene stilles inn automatisk av kameraet.
61 punkter:
Fokusområdepunktene stilles inn manuelt på 61 punkter.