Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Funksjonen til forhåndsvisningsknappen

Så snart du har tilordnet en funksjon til forhåndsvisningsknappen, kan du bruke funksjonen ved ganske enkelt å trykke på forhåndsvisningsknappen når opptaksinformasjonsskjermen vises.

  1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Tilp. skjermkn.-inns.][Forhåndsvis.-knapp] → ønsket innstilling.

Funksjonene som kan tilordnes, vises på utvalgsskjermen for oppsettelementer.