Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Funksjonen til bruksmodusknappen

Så snart du har tilordnet en funksjon til bruksmodusknappen, kan du bruke funksjonen ved å trykke på bruksmodusknappen når skjermbildet med opptaksinformasjon vises.

  1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Tilp. skjermkn.-inns.][Bruksmodusknapp] → ønsket innstilling.

Funksjonene som kan tilordnes, vises på utvalgsskjermen for oppsettelementer.