Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Funksjonen til Smart Teleconverter-knappen

Så snart du har tilordnet en funksjon til Smart Teleconverter-knappen, kan du bruke funksjonen ved å trykke på Smart Teleconverter-knappen når skjermbildet med opptaksinformasjon vises.

  1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Tilp. skjermkn.-inns.](Smart telekon.) → ønsket innstilling.

Funksjonene som kan tilordnes, vises på utvalgsskjermen for oppsettelementer.