Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

FEL-lås

Blitsnivået justeres automatisk, så motivet får optimal eksponering ved normal blitsfotografering. Du kan også stille inn blitseksponeringen på forhånd.
FEL: blitseksponeringsnivå

 1. Sentrer den delen av motivet FEL skal låses på, og juster fokus.
 2. Trykk på knappen som [FEL-lås veksle] er registrert på, og still inn blitslysmengden.
  • En forhåndsblits blinker.
  • (FEL-lås) blinker.
  • Velg MENU(Tilpassede innstillinger) → [Tilp. skjermkn.-inns.] → ønsket knapp → [FEL-lås veksle] for å registrere funksjonen på forhånd.
 3. Juster komposisjonen og ta bildet.
  • Hvis du ønsker å oppheve FEL-låsen, må du trykke en gang til på den knappen [FEL-lås veksle] er registrert på.

Blitser som støtter FEL-lås

 • HVL-F60M og HVL-F43M kan brukes påklipset, montert et annet sted enn på kameraet, koblet til med en kabel, og for trådløs blitsfotografering (kontroller/fjernkontroll).
 • HVL-F20M kan brukes påklipset, montert et annet sted enn på kameraet, koblet til med en kabel, og for trådløs blitsfotografering (kontroller).

Merknad

 • FEL-låsen kan ikke stilles uten at en blits er montert.
 • Hvis en blits som ikke støtter FEL-låsen er montert, vises en feilmelding.
 • Når både AE og FEL-låsen er låst, blinker .

Hint

 • Ved å stille inn [FEL-lås hold] kan du holde innstillingen mens knappen trykkes. Ved å stille inn [FEL-lås/AEL hold] og [FEL-lås/AEL veksle] kan du også ta bilder med AE låst i følgende situasjoner.
  • Når [Blitsmodus] er stilt inn på [Blits av] eller [Autoblits].
  • Hvis blitsen ikke kan utløses.
  • Ved bruk av en ekstern blits som er stilt inn på manuell blitsmodus.