Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Identifisere deler (på oversiden)

  1. Multigrensesnitt-sko*
  2. FINDER/MONITOR-knapp
  3. Indikatorpanel
  4. /(Bruksmodus-knapp)
  5. WB-knapp (hvitbalanse)
  6. (Eksp.-komp.-knapp)
  7. ISO-knapp
  8. Knapp for skjermbelysning
  9. Posisjonsmerke for billedsensor

*For nærmere informasjon om kompatibelt tilbehør til multigrensesnitt-skoen, gå til Sony-nettsiden i ditt område, eller ta kontakt med Sony-forhandleren din, eller en autorisert Sony-servicebedrift.
Tilbehør til tilbehørskoen kan også brukes.
Det gis ingen garanti for at dette produktet vil virke med tilbehør fra andre produsenter.