Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Funksjonen til knappen for eksponeringskompensering

Så snart du har tilordnet en funksjon til knappen for eksponeringskompensering, kan du bruke funksjonen ved å trykke på knappen for eksponeringskompensering når skjermbildet med opptaksinformasjon vises.

  1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Tilp. skjermkn.-inns.] [Eksp.-komp.-knapp] → ønsket innstilling.

Funksjonene som kan tilordnes, vises på utvalgsskjermen for oppsettelementer.