Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Identifisere deler (sett bakfra)

 1. Øyemusling
 2. Øyesensor
 3. MENU-knapp
 4. Søker*
  • Når du ser i søkeren, aktiveres søkermodus, og når du beveger ansiktet bort fra søkeren, settes visningsmodus tilbake til skjermmodus.
 5. Diopterjusteringsskive
  • Tilpass diopteret til synet ditt ved å bevege diopterjusteringsskiven til displayet vises tydelig i søkeren.

 6. Skjerm
 7. Lyssensor
 8. MOVIE-knapp
 9. For opptak: AEL (AE-låseknapp) / SLOW SYNC-knapp
  For visning: (Bildeindeksknapp)
 10. For opptak: AF/MF (knapp for autofokus/manuelt fokus)
  For visning: (Forstørrelsesknapp)
 11. Bakre kontrollskive
 12. Kontrollknapp
 13. For opptak: Fn (funksjonsknapp)
  For visning: (Send til smarttelefon-knapp)
  • Du kan vise skjermen for [Send til smarttelefon] ved å trykke på denne knappen.
  • Hvis du monterer et vertikalt håndtak (selges separat), vil et trykk på (bilderotasjonsknappen) på det vertikale håndtaket vise [Send til smarttelefon]-skjermen.
 14. DISP (Display-knapp)
 15. (Smart telekon.-knapp).
 16. C (egendefinert-knappen)
  For opptak: (Sletteknapp)
 17. (avspillingsknapp)

*Ikke berør denne delen direkte.