Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Identifisere deler (sett forfra)

 1. Lukkerknapp
 2. Strømbryter
 3. Fremre kontrollskive
 4. Fjernkontrollsensor
 5. Objektivkontakter*
 6. Speil*
 7. Forhåndsvisningsknapp
 8. Fatning
 9. Innebygget blits*
  • Trykk på (Sprettoppknapp for blits) for å bruke blitsen. I modusen [Intelligent Auto] og [Scenevalg] spretter blitsen opp automatisk når du trykker på lukkerknappen, hvis kameraet registrerer at lyset ikke er sterkt nok eller at du fotograferer i motlys.
  • Når du ikke skal bruke blitsen, må du trykke den ned i kamerahuset.
 10. Mikrofon**
 11. Frigjøringsknapp for moduslås
 12. Modusvelger
 13. (Sprettoppknapp for blits)
 14. Fatningsindeks
 15. Utløserknapp for objektivet
 16. Fokusmodushjul

*Ikke berør disse delene direkte.

**Ikke dekk til denne delen under filmopptak. Det kan føre til støy eller lavere lydstyrke.