Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Funksjonen til ISO-knappen

Så snart du har tilordnet en funksjon til ISO-knappen, kan du bruke funksjonen ved ganske enkelt å trykke på ISO-knappen når opptaksinformasjonsskjermen vises.

  1. MENU (Tilpassede innstillinger) → [Tilp. skjermkn.-inns.] [ISO-knapp] → ønsket innstilling.

Funksjonene som kan tilordnes, vises på utvalgsskjermen for oppsettelementer.