Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Funksjonen til holdfokusknappen

Setter deg i stand til å tilordne en funksjon til holdfokusknappen på objektivet.

  1. MENU(Tilpassede innstillinger) → [Tilp. skjermkn.-inns.][Hold fokus-knapp] → ønsket innstilling.

Funksjonene som kan tilordnes, vises på utvalgsskjermen for oppsettelementer.