Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Fremragende auto (Seriebilder)

Stiller inn om kontinuerlig opptak skal utføres i [Fremragende auto]-modus eller ikke.

  1. MENU (Tilpassede innstillinger)[Fremragende auto][Seriebilder] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

Auto (standardinnstilling):
Kontinuerlig opptak utføres.
Av:
Kontinuerlig opptak utføres ikke.