Digitalkamera med utskiftbart objektiv ILCA-77M2

Blitskontroll

Stiller inn metoden for å bestemme blitsintensiteten.

 1. MENU (Kamerainnst.) → [Blitskontroll] → ønsket innstilling.

Menyelementdetaljer

ADI-blits (standardinnstilling):
Kameraets blitskontroll bruker fokusavstandsinformasjonen og lysstyrkeverdien i motivet når forhåndsblitsen reflekteres. Dette gir nøyaktig blitskontroll så å si uten påvirkning fra refleksjonsnivået til motivet.
Forh.blits-TTL:
Kameraets blitskontroll bruker lysstyrkeverdien i motivet når forhåndsblitsen reflekteres. Hvis denne innstillingen brukes, kan kameraets evne til å foreta presise målinger av blitslyset bli påvirket av refleksjoner fra motivet.
Manuell blits:
Setter deg i stand til å stille inn blitslysmengden ved å bruke [Effektforhold], og den innebygde blitsen utløses med den innstilte mengden blitslys, uansett lysstyrken i motivet.

ADI: Avansert avstandsintegrering
TTL: Gjennom objektivet

Hint

 • Hvis du bruker et objektiv som er utstyrt med en avstandssensor i [ADI-blits]-modus, får produktet nøyaktig blitskontroll basert på mer presis avstandsinformasjon.

Merknad

 • Når avstanden mellom motivet og blitsen ikke er fastlagt (som ved fotografering med trådløs, ekstern blits (selges separat) eller med kabeltilkoblet blits, eller ved bruk av en macro twin-blits), eller når en ekstern blits (selges separat) er stilt inn på indirekte lys, er [Blitskontroll] automatisk stilt inn på [Forh.blits-TTL]. Den kan være stilt inn automatisk på [Forh.blits-TTL], avhengig av andre opptaksforhold også.
 • Still inn [Blitskontroll][Forh.blits-TTL] i følgende situasjoner, fordi produktet ikke kan få korrekt blitsinformasjon ved hjelp av [ADI-blits].
  • Når en bred skjerm er montert på blitsen HVL-F36AM
  • Ved fotografering med en blits-lysspreder
  • Ved bruk av filtre som påvirker eksponeringsfaktoren (som for eksempel ND-filtre)
  • Ved bruk av objektiver for nærbilder
 • ADI-blitsen kan brukes i kombinasjon med en objektiv-avstandssensor. For å bekrefte om objektivet ditt er utstyrt med en avstandssensor, må du kontrollere hovedspesifikasjonene i bruksanvisningen til objektivet ditt.
 • [Blitskontroll] kan ikke stilles inn i [Panoramafotografer.]-modus, eller når [Nattscene] eller [Håndh. kam. i halvlys] er valgt i [Scenevalg].