Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Wyłącz monitor

Po naciśnięciu przycisku, do którego przypisano funkcję [Wyłącz monitor], funkcja [Wyś. podgl. na żywo] zostanie przełączona na [Efekt ustawień Wył.], a tryb wyświetlania – na [Brak informacji].

  1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [Ust. przyc. Własne] → przypisz funkcję [Wyłącz monitor] do odpowiedniego przycisku.
  2. Naciśnij przycisk, do którego została przypisana funkcja [Wyłącz monitor].

Uwaga

  • Nawet uruchomienie polecenia [Wyłącz monitor] nie powoduje wyłączenia podświetlenia monitora. Aby wyłączyć podświetlenie monitora, naciśnij przycisk FINDER/MONITOR.