Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Włączanie wyświetlania na ekranie (Nagrywanie)

Możesz zmienić informacje wyświetlane na ekranie.

 1. Naciśnij przycisk DISP (Ustawienia wyświetlania).
  Po każdym naciśnięciu przycisku DISP wyświetlane na ekranie informacje dotyczące zapisu zmieniają się następująco:
  Wyświetl. graf.Wyśw. wsz. info.Brak informacjiHistogramPoziomWizjer* → Wyświetl. graf.


  Wyświetl. graf.

  Wyśw. wsz. info.

  Brak informacji

  Histogram

  Poziom

  Wizjer*

  * Informacja [Wizjer] jest wyświetlana tylko na ekranie.

Przy ustawieniach domyślnych pewne tryby wyświetlania są niedostępne.
Aby zmienić tryby wyświetlania, wystarczy nacisnąć MENU → (Ustawienia niestandard.) → [Przycisk DISP] i zmienić ustawienia.

Uwaga

 • Histogram nie jest wyświetlany w trybie panoramy.
 • W trybie filmu nie można wyświetlić [Wizjer].

Wskazówka

 • Możesz wybrać różne ustawienia zarówno dla wizjera jak i ekranu. Spójrz przez wizjer, aby zobaczyć ustawienia wyświetlania wizjera.