Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Podgląd zdjęcia

Na ekranie lub w wizjerze możesz widzieć obraz z przysłoną, która jest inna niż w przypadku gotowego zdjęcia. Ponieważ rozmycie obiektu zmienia się wraz ze zmianą przysłony, rozmycie faktycznego zdjęcia może różnić się od obrazu widocznego przed jego wykonaniem. Naciskając przycisk, do którego została przypisana funkcja [Podgląd zdjęcia], możesz sprawdzić podgląd obrazu z zastosowanymi ustawieniami DRO, szybkości migawki, przysłony i czułości ISO. Przed wykonaniem zdjęć sprawdź podgląd rezultatu.

  1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [Ust. przyc. Własne] → przypisz funkcję [Podgląd zdjęcia] do odpowiedniego przycisku.
  2. Potwierdź obraz, naciskając przycisk, do którego została przypisana funkcja [Podgląd zdjęcia].

Wskazówka

  • Ustawienia DRO, szybkości migawki, przysłony i czułości ISO są odzwierciedlone na obrazie funkcji [Podgląd zdjęcia], ale niektóre efekty mogą nie być widoczne w zależności od ustawień wykonywanych zdjęć. Nawet w takim przypadku wybrane ustawienia zostaną zastosowane do wykonywanych zdjęć.