Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Podgląd przysłony

Na ekranie lub w wizjerze możesz widzieć obraz z przysłoną, która jest inna niż w przypadku gotowego zdjęcia. Ponieważ rozmycie obiektu zmienia się wraz ze zmianą przysłony, rozmycie faktycznego zdjęcia może różnić się od obrazu widocznego przed jego wykonaniem.
Gdy naciśniesz i przytrzymasz przycisk przypisany do funkcji [Podgląd przysłony], przysłona zostaje przymknięta zgodnie z ustawioną wartością i możesz sprawdzić rozmycie obrazu przed wykonaniem zdjęcia.

  1. MENU (Ustawienia niestandard.) → [Ust. przyc. Własne] → przypisz funkcję [Podgląd przysłony] do odpowiedniego przycisku.
  2. Potwierdź obraz, naciskając przycisk, do którego została przypisana funkcja [Podgląd przysłony].

Wskazówka

  • Chociaż możesz zmienić wartość przysłony przy podglądzie, obiekt może być rozmyty, jeśli wybierzesz bardziej otwartą przysłonę. Zalecamy ponowne ustawienie ostrości.