Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Pamięć MR

Możliwość zapisu w produkcie często używanych trybów lub ustawień produktu w liczbie maksymalnie 2. Możesz przywoływać ustawienia, korzystając tylko z pokrętła trybu.

  1. Zmień ustawienia urządzenia na takie, które chcesz zachować.
  2. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Pamięć MR] → odpowiedni numer.

Pozycje, które można zachować

  • Tryb fotografowania
  • Wartość przysłony
  • Szybkość migawki
  • Ustawienia fotografowa.

Aby przywołać zachowane ustawienia

Wybierz numer pamięci z „1” lub „2” na pokrętle trybu.

Następnie naciśnij prawą/lewą stronę pokrętła sterowania, aby wybrać właściwy numer pamięci.

  • Pamięć M1 do M4 można wybrać tylko wówczas, gdy w opisywanym produkcie znajduje się karta pamięci.

Aby zmienić zachowane ustawienia

Zmień ustawienie na odpowiednie i ponownie je zachowaj pod tym samym numerem trybu.

Uwaga

  • Nie można zarejestrować trybu przesunięcia.
  • W przypadku niektórych funkcji położenie pokrętła i ustawienie stosowane do wykonania zdjęcia mogą sobie nie odpowiadać. Jeśli tak się stanie, wykonuj zdjęcia, kierując się informacjami wyświetlanymi na ekranie.