Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Przywołanie pamięci

Pozwala wykonać zdjęcie po przywołaniu często wykorzystywanych trybów lub ustawień aparatu, które zostały uprzednio zachowane.

  1. Ustaw pokrętło trybu na 1 lub 2 (Przywołanie pamięci).
  2. Naciśnij lewą/prawą stronę pokrętła sterowania lub przekręć pokrętło sterowania, aby wybrać odpowiednią liczbę, następnie naciśnij na jego środku.

Wskazówka

  • Aby przywołać zarejestrowane ustawienia z karty pamięci, wybierz MENU → (Ustawienia fotografowa.) → [Przywołanie pamięci].

Uwaga

  • Zachowaj z wyprzedzeniem ustawienia wykonywania zdjęć, korzystając z opcji [Pamięć MR].
  • Jeśli użyjesz opcji [Przywołanie pamięci] po dokonaniu ustawień, przywołane ustawienia otrzymają pierwszeństwo i uprzednio dokonane ustawienia mogą być anulowane. Przed wykonaniem zdjęcia sprawdź wskazania na wyświetlaczu.