Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Bracket seryjny

Wykonuje wiele zdjęć, automatycznie zmieniając ekspozycję z podstawowej na ciemniejszą i jaśniejszą. Naciśnij i przytrzymaj przycisk migawki do momentu zakończenia bracketingu.
Po zapisie możesz wybrać zdjęcie, które ci najbardziej odpowiada.

  1. MENU (Ustawienia fotografowa.) → [Tryb pracy][Bracket seryjny].
  2. Wybierz odpowiedni tryb przy użyciu lewej/prawej strony pokrętła sterowania.

Szczegóły pozycji menu

Bracket seryjny: 3 zdj. co 0,3EV (ustawienie domyślne):
Przy tym ustawieniu wykonywane są kolejno trzy zdjęcia z wartością ekspozycji przesuniętą o plus lub minus 0,3 EV.
Bracket seryjny: 5 zdj. co 0,3EV:
Przy tym ustawieniu wykonywanych jest kolejno pięć zdjęć z wartością ekspozycji przesuniętą o plus lub minus 0,3 EV.
Bracket seryjny: 3 zdj. co 0,5EV:
Przy tym ustawieniu wykonywane są kolejno trzy zdjęcia z wartością ekspozycji przesuniętą o plus lub minus 0,5 EV.
Bracket seryjny: 5 zdj. co 0,5EV:
Przy tym ustawieniu wykonywanych jest kolejno pięć zdjęć z wartością ekspozycji przesuniętą o plus lub minus 0,5 EV.
Bracket seryjny: 3 zdj. co 0,7EV:
Przy tym ustawieniu wykonywane są kolejno trzy zdjęcia z wartością ekspozycji przesuniętą o plus lub minus 0,7 EV.
Bracket seryjny: 5 zdj. co 0,7EV:
Przy tym ustawieniu wykonywanych jest kolejno pięć zdjęć z wartością ekspozycji przesuniętą o plus lub minus 0,7 EV.
Bracket seryjny: 3 zdj. co 1,0EV:
Przy tym ustawieniu wykonywane są kolejno trzy zdjęcia z wartością ekspozycji przesuniętą o plus lub minus 1,0 EV.
Bracket seryjny: 5 zdjęć co 1,0EV:
Przy tym ustawieniu wykonywanych jest kolejno pięć zdjęć z wartością ekspozycji przesuniętą o plus lub minus 1,0 EV.
Bracket seryjny: 3 zdj. co 2,0EV:
Przy tym ustawieniu wykonywane są kolejno trzy zdjęcia z wartością ekspozycji przesuniętą o plus lub minus 2,0 EV.
Bracket seryjny: 5 zdjęć co 2,0EV:
Przy tym ustawieniu wykonywanych jest kolejno pięć zdjęć z wartością ekspozycji przesuniętą o plus lub minus 2,0 EV.
Bracket seryjny: 3 zdj. co 3,0EV:
Przy tym ustawieniu wykonywane są kolejno trzy zdjęcia z wartością ekspozycji przesuniętą o plus lub minus 3,0 EV.
Bracket seryjny: 5 zdjęć co 3,0EV:
Przy tym ustawieniu wykonywanych jest kolejno pięć zdjęć z wartością ekspozycji przesuniętą o plus lub minus 3,0 EV.

Uwaga

  • Ostatnie zdjęcie jest wyświetlane w trybie autopodglądu.
  • Gdy opcja [ISO AUTO] zostanie wybrana w trybie [Ekspozycji ręcznej], ekspozycję zmienia się przez zmianę wartości ISO. W przypadku ustawienia innego niż [ISO AUTO], ekspozycję zmienia się przez zmianę szybkości migawki.
  • Przy regulacji ekspozycji jej zmiana następuje w oparciu o skompensowaną wartość.
  • Gdy używana jest lampa błyskowa, urządzenie wykorzystuje bracketing lampy błyskowej, które zmienia moc lampy błyskowej nawet wtedy, gdy wybrana jest opcja [Bracket seryjny]. Naciśnij przycisk migawki dla każdego zdjęcia.