Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Bracket DRO

Możesz zapisać łącznie trzy zdjęcia, z których każde ma inny poziom optymalizacji D-Range.

  1. MENU (Ustawienia fotografowa.)[Tryb pracy][Bracket DRO].
  2. Wybierz odpowiedni tryb przy użyciu lewej/prawej strony pokrętła sterowania.

Szczegóły pozycji menu

Bracket DRO: Lo (ustawienie domyślne):
Zapisuje serię trzech obrazów z nieznacznymi zmianami wartości optymalizacji D-Range.
Bracket DRO: Hi:
Zapisuje serię trzech obrazów z dużymi zmianami wartości optymalizacji D-Range.

Uwaga

  • Ostatnie zdjęcie jest wyświetlane w trybie autopodglądu.