Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Ust. punktu dostępu

Możesz zarejestrować punkt dostępowy ręcznie. Przed rozpoczęciem procedury sprawdź nazwę SSID punktu dostępowego, system bezpieczeństwa i hasło. W niektórych urządzeniach hasło może być ustawione fabrycznie. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia punktu dostępowego lub skonsultować się z administratorem punktu dostępowego.

 1. MENU(Sieć bezprzew.) → [Ust. punktu dostępu].
 2. Wybierz punkt dostępowy, który chcesz zarejestrować.

  Gdy odpowiedni punkt dostępowy widoczny jest na ekranie: Wybierz odpowiedni punkt dostępowy.

  Gdy odpowiedni punkt dostępowy nie jest widoczny na ekranie: Wybierz [Ustawienia ręczne] i ustaw punkt dostępowy.

  *Metody wprowadzania podane są w punkcie „Korzystanie z klawiatury”.

  • Jeśli wybierzesz [Ustawienia ręczne], wprowadź nazwę SSID punktu dostępowego, a potem wybierz system zabezpieczeń.

 3. Wpisz hasło i wybierz [OK].

  • Punkty dostępowe, które nie wyświetlają symbolu , nie wymagają wpisywania hasła.

 4. Wybierz [OK].

Korzystanie z klawiatury

Gdy wymagane jest ręczne wprowadzenie znaków, na ekranie pojawia się klawiatura.

 1. Pole wprowadzania Wprowadzone znaki pojawiają się na ekranie.
 2. Przełączanie rodzajów znaków Każde naciśnięcie na środku pokrętła sterowania powoduje przełączenie rodzaju znaków pomiędzy literami, cyframi i symbolami.
 3. Klawiatura Każde naciśnięcie na środku powoduje wyświetlenie wprowadzonego znaku.

  Na przykład: Jeśli chcesz wprowadzić „abd”

  Wybierz przycisk z „abc” i naciśnij raz, aby wyświetlić „a” → wybierz „” (kursor (5) przesuń kursor) i naciśnij → wybierz przycisk z „abc” i naciśnij dwukrotnie, aby wyświetlić „b” → wybierz przycisk z „def” i naciśnij raz , aby wyświetlić „d”.

 4. Zakończ Kończy wprowadzanie znaków.
 5. Przesuń kursor Przesuwa kursor w polu wprowadzania w prawo lub w lewo.
 6. Usuń Usuwa znak poprzedzający kursor.
 7. Przełącza następny znak na wielką lub małą literę.
 8. Wpisuje spację.

 • Aby anulować wprowadzone znaki, wybierz [Anuluj].

Inne ustawienia

W zależności od stanu lub metody ustawień punktu dostępowego konieczna może być zmiana większej liczby ustawień.

WPS PIN:
Wyświetla kod PIN wprowadzony w podłączonym urządzeniu.

Priorytetowe połącz.:
Wybierz [WŁ.] lub [WYŁ.].

Ustawienia adresu IP:
Wybierz [Automatyczne] lub [Ręczny].

Adres IP:
Jeśli wpisujesz adres IP ręcznie, wpisz ustawiony adres.

Maska podsieci/Domyślna brama:
Gdy ustawisz [Ustawienia adresu IP] na [Ręczny], wpisz adres IP odpowiedni dla środowiska sieciowego.

Uwaga

 • Aby zarejestrowany punkt dostępowy miał priorytet, ustaw [Priorytetowe połącz.] na [WŁ.].