Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

WPS przycisk

Jeśli urządzenie punktu dostępowego wyposażone jest w przycisk WPS, możesz łatwo zarejestrować punkt dostępowy na urządzeniu, naciskając przycisk WPS.

  1. MENU(Sieć bezprzew.) → [WPS przycisk].
  2. Naciśnij przycisk WPS na urządzeniu punktu dostępowego, który chcesz zarejestrować.

Uwaga

  • [WPS przycisk] działa tylko wtedy, gdy zabezpieczenie punktu dostępowego to WPA lub WPA2 oraz gdy punkt dostępowy obsługuje przycisk WPS. Jeśli system bezpieczeństwa jest ustawiony na WEP lub jeśli punkt dostępowy nie obsługuje przycisku WPS, wykonaj procedurę [Ust. punktu dostępu].
  • Więcej informacji na temat dostępnych funkcji i ustawień punktu dostępowego można znaleźć w instrukcji obsługi punktu dostępowego lub też konsultując się z administratorem punktu dostępowego.
  • Połączenie może nie być możliwe ze względu na warunki otoczenia, np. rodzaj materiału, z którego wykonane są ściany lub w przypadku przeszkody lub słabej mocy sygnału bezprzewodowego pomiędzy urządzeniem a punktem dostępowym. W takim przypadku należy zmienić położenie urządzenia lub przesunąć urządzenie bliżej punktu dostępowego.