Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Resetuj kompens. EV

Określa, czy zachować wartość ekspozycji ustawioną przy użyciu opcji [Kompens.eksp.], gdy wyłączysz zasilanie, a pokrętło kompensacji ekspozycji ustawione jest na „0”.

  1. MENU(Ustawienia niestandard.) → [Resetuj kompens. EV] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły pozycji menu

Zachowaj:
Zachowuje ustawienie opcji [Ustawienia niestandard.].

Resetuj (ustawienie domyślne):
Przywraca ustawienie z opcji [Kompens.eksp.] do „0”.