Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

Kompens.eksp.

Możesz ustawić ekspozycję w MENU, gdy pokrętło kompensacji ekspozycji jest ustawione na „0”.W oparciu o wartość ekspozycji ustawionej przez funkcję automatycznej ekspozycji możesz rozjaśnić lub przyciemnić cały obraz, jeśli przesuniesz wskaźnik funkcji [Kompens.eksp.] odpowiednio w stronę plusa lub w stronę minusa (kompensacja ekspozycji). Zwykle ekspozycja ustawiana jest automatycznie (automatyczne ustawianie ekspozycji).

  1. MENU (Ustawienia fotografowa.)[Kompens.eksp.] → odpowiednie ustawienie.
    Możesz ustawić ekspozycję w zakresie od –5,0 EV do +5,0 EV, gdy pokrętło kompensacji ekspozycji jest ustawione na „0”.

Uwaga

  • W przypadku filmów możesz ustawić ekspozycję w zakresie od –2,0 EV do +2,0 EV.
  • Jeżeli obiekt jest fotografowany w bardzo jasnym lub bardzo ciemnym otoczeniu lub gdy używasz lampy błyskowej, efekt może nie być zadowalający.
  • Podczas fotografowania lub nagrywania na ekranie pojawiają się tylko wartości z przedziału –3,0 EV a +3,0 EV, z odpowiadającą im jasnością obrazu. Ustawienie ekspozycji spoza podanego zakresu nie powoduje zmian na ekranie, ale znajdzie odzwierciedlenie na zarejestrowanym obrazie.
  • Gdy pokrętło kompensacji ekspozycji jest ustawione w położeniu innym niż „0”, jego ustawienia będą miały priorytet. Na przykład, jeśli ustawisz opcję [Kompens.eksp.] na +5,0 EV, ale pokrętło kompensacji ekspozycji jest ustawione na +2,0 EV, ustawienie „+2,0EV” będzie miało priorytet.
  • Gdy ustawisz pokrętło kompensacji ekspozycji na „0” z położenia innego niż „0”, wartość ekspozycji przełącza się na „0”, nawet gdy ekspozycja miała inne ustawienia.
  • Gdy korzystasz z opcji [Ekspozycji ręcznej], możesz kompensować ekspozycję tylko wtedy, gdy opcja [ISO] ma ustawienie [ISO AUTO].