Aparat cyfrowy z wymiennymi obiektywamiILCE-7S

AF włączony

Ostrość można ustawiać korzystając z dowolnego innego przycisku zamiast naciskać spust migawki do połowy. Zostaną zastosowane ustawienia [Tryb ostrości].

  1. Wybierz odpowiedni przycisk i przypisz do niego funkcję [AF włączony] przy użyciu MENU (Ustawienia niestandard.) → [Ust. przyc. Własne].
  2. Naciśnij przycisk, do którego została przypisana funkcja [AF włączony] w trybie fotografowania z automatyczną regulacją ostrości.